Odbiór odpadów

Na czym polega gospodarowanie odpadami?

Każdy podmiot, który generuje odpady, jest zobowiązany do tego, aby zadbać o ich właściwe unieszkodliwienie.

Przez gospodarkę odpadami rozumie się zbieranie, transport oraz odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad tego typu działaniami oraz miejscami utylizacji odpadów. Zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, zwłaszcza gospodarka nie może:

 • powodować zagrożenia dla wody, gleby, powietrza, roślin i zwierząt,
 • wywoływać uciążliwości poprzez zapach lub hałas,
 • powodować negatywnych skutków dla obszarów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu (przyrodniczym i kulturowym).
 • Odbiór i utylizacja odpadów

  Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów, firma Wolar oferuje kompleksowe usługi z zakresu odbioru i utylizacji odpadów z Poznania i innych regionów Polski. Przekazując wytworzone odpady do naszego przedsiębiorstwa, możecie mieć Państwo pewność, że zostaną one zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi z dziedziny gospodarki odpadami.

  Jaki jest zakres naszych usług?

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w odbiorze odpadów niebezpiecznych oraz niebędących niebezpiecznymi naszym klientom możemy zaoferować kompleksowe usługi, w ramach których:

  • Weryfikujemy odpady o niezidentyfikowanym składzie,
  • Segregujemy, opisujemy i pakujemy,
  • Realizujemy transport zgodnie z certyfikatem ADR,
  • Zapewniamy fachowe doradztwo w ramach odbioru i utylizacji zwiercin, substancji ropopochodnych, odpadów poprodukcyjnych, budowlanych oraz nieujętych w innych grupach.
  • Dzięki wysoce wykwalifikowanej kadrze pracowników oraz najwyższej jakości specjalistycznemu taborowi pojazdów jesteśmy w stanie zrealizować praktycznie każde zlecenie z zakresu tak specyficznej dziedziny, jaką jest odbiór i transport odpadów niebezpiecznych.

   Zajmujemy się odbiorem takich materiałów jak:

   • Odpady ropopochodne – naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów ropopochodnych. Dysponujemy wyspecjalizowanym zapleczem pojazdów umożliwiającym bezpieczny przewóz chemikaliów, substancji ropopochodnych i wielu innych, których klienci nie mogą przewozić we własnym zakresie. Odbieramy zróżnicowane odpady ropopochodne, kierując swoją ofertę do klientów z różnych branż.
   • Zużyty olej – specjalizujemy się w zagospodarowywaniu zużytych tłuszczów roślinnych oraz w profesjonalnej utylizacji przepalonego oleju spożywczego. Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu odbioru zużytego oleju na terenie całego kraju, podejmując się współpracy zarówno z prywatnymi osobami, jak i z lokalami gastronomicznymi oraz zakładami wytwórczymi. W zależności od potrzeb dostarczamy pojemniki na zużyty olej o odpowiedniej pojemności.
   • Zwierciny – poza odbiorem odpadów ropopochodnych i zużytego oleju, naszą specjalnością jest profesjonalny transport i utylizacja zwiercin oraz innych odpadów wiertniczych. Gwarantujemy świadczenie usług w sposób nieuciążliwy dla pracowników i funkcjonowania zakładu, zgodnie z harmonogramem ich pracy, rygorystycznie przestrzegając obowiązujących norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska i postępowania z odpadami.
   • Odpady niebezpieczne – zajmujemy się odbiorem i unieszkodliwianiem wszelkiego rodzaju odpadów niebezpiecznych, podejmując się zleceń zarówno od klientów prywatnych, jak i od firm i zakładów produkcyjnych. Posiadamy specjalistyczne cysterny z pompami i wywrotkami, każdorazowo dostosowując wykorzystywane pojazdy do konkretnych wymagań sytuacyjnych. Posiadamy dokumentację, na podstawie której legalnie przewozimy odpady niebezpieczne z różnych miejsc w kraju.