Transport odpadów


Transport odpadów

Kwestie związane z transportem odpadów reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami). Obowiązujące przepisy prawne określają zbieranie, przewóz oraz unieszkodliwianie odpadów, w tym także nadzór nad takimi działaniami.

Transport odpadów polega na ich przemieszczeniu z miejsca wytwarzania do punktu, w którym mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu. Do tego celu mogą być wykorzystywane wyłącznie wyspecjalizowane pojazdy wyposażone w odpowiednie mechanizmy i układy sterowania. Do transportu odpadów mogą być stosowane wywrotki, specjalistyczne cysterny ADR, a także zestawy z naczepami typu „firana”.

Transport odpadów niebezpiecznych

Transportowanie odpadów niebezpiecznych podlega ścisłym przepisom prawnym. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przewóz musi odbywać się zgodnie z restrykcyjnymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów. Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym i bezpiecznym transporcie ADR odpadów niebezpiecznych, w tym między innymi płuczki wiertniczej, odpadów ropopochodnych i wielu innych. Dysponujemy wykwalifikowanym i doświadczonym personelem, spełniamy aktualne normy i posiadamy wszelką niezbędną dokumentację do przewozu odpadów i innych groźnych substancji zgodnie z prawem.

Transport ADR – zestawy z wywrotką

Najczęściej transport odpadów realizujemy zestawami z wywrotką oraz specjalistycznymi cysternami ADR o pojemności do 32 m3. W naszym taborze posiadamy też zestawy z pompą, naczepami typu „firana” oraz pojazdy DMC do 3,5 tony. Przed transportem ADR wywrotką czy specjalistyczną cysterną zawsze dbamy o to, aby wcześniej nastąpiło dokładne przygotowanie odpadów, w szczególności ich posegregowanie oraz umieszczenie w odpowiednich pojemnikach.

Transport
odpadów

Profesjonalny i bezpieczny transport ADR odpadów w tym płuczki wiertniczej, odpadów ropopochodnych i innych

Odbiór
odpadów

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Weryfikacja odpadów oraz fachowe doradztwo

Przeładunek
odpadów

Realizujemy awaryjne przeładunki odpadów płynnych. Sprostamy każdym najtrudniejszym wyzwaniom

Przetwarzanie
odpadów

Eliminujemy szkodliwy wpływ odpadów na środowisko oraz organizmy żywe

Porozmawiajmy o twoim projekcie

Jesteśmy czołową firmą w naszej branży, będąc ekspertem dla Ciebie