Odbiór odpadów


Odbiór odpadów

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów, firma Wolar oferuje kompleksowe usługi z zakresu odbioru i utylizacji odpadów. Przekazując wytworzone odpady do naszego przedsiębiorstwa, możecie mieć Państwo pewność, że zostaną one zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi z dziedziny gospodarki odpadami.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w odbiorze odpadów bezpiecznych oraz niebędących bezpiecznymi naszym klientom możemy zaoferować kompleksowe usługi, w ramach których: weryfikujemy odpady o niezidentyfikowanym składzie, segregujemy, opisujemy i pakujemy, realizujemy transport zgodnie z certyfikatem ADR, zapewniamy fachowe doradztwo w ramach odbioru i utylizacji zwiercin, substancji ropopochodnych, odpadów poprodukcyjnych, budowlanych oraz nieujętych w innych grupach.

Zajmujemy się odbiorem odpadów

ropopochodnych

Kompleksowe usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów ropopochodnych. Dysponujemy wyspecjalizowanym zapleczem pojazdów umożliwiającym bezpieczny przewóz chemikaliów, substancji ropopochodnych i wielu innych, których klienci nie mogą przewozić we własnym zakresie. Odbieramy zróżnicowane odpady ropopochodne, kierując swoją ofertę do klientów z różnych branż.

zwiercin

Profesjonalny transport i utylizacja zwiercin oraz innych odpadów wiertniczych. Gwarantujemy świadczenie usług w sposób nieuciążliwy dla pracowników i funkcjonowania zakładu, zgodnie z harmonogramem ich pracy, rygorystycznie przestrzegając obowiązujących norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska i postępowania z odpadami.

niebezpiecznych

Odbiór i unieszkodliwianie wszelkiego rodzaju odpadów niebezpiecznych. Posiadamy specjalistyczne cysterny z pompami i wywrotki, każdorazowo dostosowując wykorzystywane pojazdy do konkretnych wymagań sytuacyjnych. Posiadamy dokumentację, na podstawie której legalnie przewozimy odpady niebezpieczne z różnych miejsc w kraju.

Transport
odpadów

Profesjonalny i bezpieczny transport ADR odpadów w tym płuczki wiertniczej, odpadów ropopochodnych i innych

Odbiór
odpadów

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Weryfikacja odpadów oraz fachowe doradztwo

Przeładunek
odpadów

Realizujemy awaryjne przeładunki odpadów płynnych. Sprostamy każdym najtrudniejszym wyzwaniom

Przetwarzanie
odpadów

Eliminujemy szkodliwy wpływ odpadów na środowisko oraz organizmy żywe

Porozmawiajmy o twoim projekcie

Jesteśmy czołową firmą w naszej branży, będąc ekspertem dla Ciebie