Utylizacja i transport płuczki wiertniczej

Czym są odpady wiertnicze?

Odpady wiertnicze stanowią rodzaj odpadów, który jest wytwarzany podczas wiercenia lub wykonywania prób w odwiercie przez przedsiębiorstwa pozyskujące w ten sposób złoża surowców. Powstają one na skutek oddzielenia się fazy stałej od tzw. płuczki wiertniczej na stosowanych do tego celu urządzeniach (wirówki, odmulacze itp.). Do odpadów wiertniczych zalicza się między innymi:

  • Oleje i wody zaolejone,
  • Płyny z zabiegów technologicznych wykonywanych podczas wiercenia,
  • Wody po węglu, fosforytach, rudzie żelaza,
  • Wody technologiczne zmieszane z płuczką.
  • Utylizacja płuczki wiertniczej

    Firma Wolar oferuje kompleksową obsługę w ramach utylizacji płuczki wiertniczej. Do tego celu wykorzystujemy najnowocześniejsze rozwiązania opierające się na specjalistycznym sprzęcie, zaawansowanych technologiach oraz wieloletnim doświadczeniu w branży gospodarowania odpadów. Naszą specjalnością jest między innymi utylizacja płuczki wiertniczej i odpadów wiertniczych z odwiertów wody słodkiej, zawierających ropę naftową oraz substancje niebezpieczne.