Utylizacja oleju przepracowanego

Od początku istnienia naszej firmy na rynku, z ogromną odpowiedzialnością podchodzimy do problemów związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym między innymi z utylizacją olejów. Dzięki doskonałej znajomości branży oraz wieloletniemu doświadczeniu udało nam się stworzyć zakłady, wyposażone w innowacyjne, oparte na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych, w pełni bezpieczne instalacje do unieszkodliwiania różnego rodzaju olejów odpadowych.

Olejami przepracowanymi, zgodnie z normą PN-C-96050, są oleje pochodzenia estrowego lub naftowego, a także mieszaniny olejowo-wodne, które podczas wykorzystywania straciły swoje pierwotne właściwości użytkowe i nie mogą być dłużej stosowane w zakresie, do którego były początkowo przeznaczone. Oleje przepracowane nie powinny zawierać w swoim składzie szkodliwych substancji, które mogłyby przyczyniać się do utrudnienia procesu regeneracji lub utylizacji.

Wyżej wymieniona norma wyróżnia trzy zasadnicze rodzaje olejów przepracowanych:

 • Oleje przepracowane I – oleje do sprężarek chłodniczych i elektroizolacyjne,
 • Oleje przepracowane II – oleje turbinowe,
 • Oleje przepracowane III – oleje smarowe, z wyjątkiem olejów natłuszczanych i emulgujących.
 • Naszą specjalnością jest kompleksowa utylizacja oleju przepracowanego. Przyjmujemy od klientów do unieszkodliwienia między innymi takie odpady jak:

  • Oleje hydrauliczne,
  • Mineralne i syntetyczne oleje silnikowe,
  • Oleje przekładniowe i smarowe,
  • Oleje grzewcze.