Utylizacja oleju

Utylizacja olejów

Od początku istnienia naszej firmy na rynku, z ogromną odpowiedzialnością podchodzimy do problemów związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym między innymi z utylizacją olejów. Dzięki doskonałej znajomości branży oraz wieloletniemu doświadczeniu udało nam się stworzyć zakłady, wyposażone w innowacyjne, oparte na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych, w pełni bezpieczne instalacje do unieszkodliwiania różnego rodzaju olejów odpadowych.

Olejami przepracowanymi, zgodnie z normą PN-C-96050, są te pochodzenia estrowego lub naftowego, a także mieszaniny olejowo-wodne, które podczas wykorzystywania straciły swoje pierwotne właściwości użytkowe i nie mogą być dłużej stosowane w zakresie, do którego były początkowo przeznaczone. Oleje przepracowane nie powinny zawierać w swoim składzie szkodliwych substancji, które mogłyby przyczyniać się do utrudnienia procesu regeneracji lub utylizacji olejów.

Wyżej wymieniona norma wyróżnia trzy zasadnicze rodzaje olejów przepracowanych:

 • I – oleje do sprężarek chłodniczych i elektroizolacyjne,
 • II – oleje turbinowe,
 • III – oleje smarowe, z wyjątkiem natłuszczanych i emulgujących.
 • Nasza specjalność – utylizacja oleju

  Naszą specjalnością jest kompleksowa utylizacja oleju. Przyjmujemy od klientów do unieszkodliwienia między innymi takie odpady jak:

  • Oleje hydrauliczne,
  • Mineralne i syntetyczne oleje silnikowe,
  • Oleje przekładniowe, smarowe i grzewcze