Utylizacja odpadów i materiałów niebezpiecznych

Z surowców oraz różnego rodzaju mieszanin niebezpiecznych mogą powstawać odpady niebezpieczne. Zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 roku, odpady niebezpieczne, które muszą zostać poddane utylizacji to takie, które wykazują przynajmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości te zostały one szczegółowo określone w załączniku nr 3 do ustawy: wybuchowe, utleniające, wysoce łatwopalne, łatwopalne, drażniące, toksyczne, żrące, rakotwórcze oraz uczulające.

Odpady niebezpieczne są wytwarzane zarówno w sektorze przemysłu gospodarczego, jak i w gospodarstwach domowych. Należą do nich przede wszystkim odpady posiadające właściwości szkodliwe dla zdrowia. Do tego rodzaju odpadów zalicza się między innymi:

  • Odpady azbestowe,
  • Odpady smarowe,
  • Odpady zawierające PCB (polichlorowane bifenyle),
  • Odpady medyczne i weterynaryjne.
  • Utylizacja odpadów niebezpiecznych – zakres usług

    Firma Wolar specjalizuje się w utylizacji materiałów niebezpiecznych przede wszystkim w województwie pomorskim oraz wielkopolskim. Przyjmujemy do unieszkodliwienia odpady od klientów z Poznania, Gdyni, Gdańska oraz z innych lokalizacji w Polsce. Oddajemy do Państwa dyspozycji zespół wykwalifikowanych pracowników wraz z taborem specjalistycznych pojazdów przystosowanych do transportu odpadów stanowiących zagrożenie dla środowiska.

    Nawiązując współpracę z naszą firmą, otrzymują Państwo gwarancję najwyższej jakości usług – kompleksowa i bezpieczna utylizacja odpadów niebezpiecznych to nasza specjalność.