Utylizacja chemikaliów

Poza unieszkodliwianiem zużytych olejów czy płuczki wiertniczej specjalnością naszego przedsiębiorstwa jest kompleksowa oraz bezpieczna utylizacja chemikaliów. Odbieramy do utylizacji wszystkie rodzaje chemikaliów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych, działając zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku. Mamy uprawnienia do odbioru i utylizacji takich chemikaliów jak:

  • Przeterminowane odczynniki chemiczne,
  • Alkalia i kwasy,
  • Organiczne i nieorganiczne chemikalia laboratoryjne,
  • Chemikalia laboratoryjne inne niż niebezpieczne.
  • Nasza oferta utylizacji chemikaliów jest skierowana w szczególności do szkół, laboratoriów, instytucji badawczych, aptek, szpitali, ośrodków zdrowia oraz firm farmaceutycznych. Odbieramy i przekazujemy do unieszkodliwienia zarówno chemikalia w postaci płynnej, jak i stałej.