Utylizacja odpadów

Na czym polega utylizacja odpadów?

Duża liczba osób nie do końca wie, czym jest tak naprawdę utylizacja odpadów, a tymczasem jest to jeden z naszych obowiązków. Samo słowo „utylizacja” nie oznacza nic innego jak wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych. Pojęcie to pochodzi z języka francuskiego, a brzmi dokładnie „Utylization”.

Unieszkodliwienie odpadów stanowi szereg procesów technologicznych mających na celu zredukowanie do minimum szkodliwego wpływu odpadów na środowisko przyrodnicze oraz organizmy żywe, w tym przede wszystkim na człowieka.

Warto podkreślić, że definicja utylizacji odpadów, niebezpiecznych czy niebędących niebezpiecznymi, jest znacznie szersza niż pojęcie recyklingu, ponieważ obejmuje także na przykład spalanie odpadów w spalarniach odpadów komunalnych. Wiele osób jest zdania, że utylizacja odpadów polega jedynie na wywiezieniu ich w określone miejsce i tam pozostawienie.

Nasza firma specjalizuje się w odbiorze i utylizacji wszelkiego rodzaju odpadów, działając między innymi na terenie Poznania, Gdańska i innych miast Polski. Oferujemy odbiór odpadów przemysłowych, poprodukcyjnych, chemikaliów, niebezpiecznych, a także olejów przepracowanych.

Utylizacja chemikaliów

Wyspecjalizowani pracownicy naszej firmy zajmują się odbiorem oraz utylizacją wszelkiego rodzaju chemikaliów i odczynników chemicznych. Mamy uprawnienia do odbioru między innymi takich odpadów jak organiczne i nieorganiczne chemikalia laboratoryjne, alkalia, kwasy, chemikalia niebezpieczne oraz przeterminowane odczynniki chemiczne. Kompleksowo i bezpiecznie odbieramy, transportujemy i przekazujemy odpady do unieszkodliwienia, działając na zlecenie laboratoriów, instytutów badawczych, szkół, aptek, szpitali oraz firm farmaceutycznych. Posiadamy specjalistyczne pojazdy asenizacyjne ADR do przewozu odpadów chemicznych.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Jesteśmy przygotowani do odbioru, przewozu oraz utylizacji różnego rodzaju odpadów niebezpiecznych, które powstają zarówno w sektorze przemysłowym, jak i w prywatnych gospodarstwach domowych. Odpady niebezpieczne ze względu na swój charakter i skład mogą mieć bardzo groźne właściwości dla środowiska i zdrowia ludzkiego, dlatego tak ważne jest ich prawidłowe unieszkodliwianie. Nasi wyspecjalizowani pracownicy mają fachową wiedzę z zakresu utylizacji odpadów niebezpiecznych, wieloletnie doświadczenie oraz zaawansowany technologicznie sprzęt, dzięki czemu możemy zapewnić najwyższe standardy obsługi.

Utylizacja oleju

Chcąc spełnić potrzeby i oczekiwania naszych klientów w zakresie gospodarowania odpadami, nasza firma zajmuje się również profesjonalną i w pełni bezpieczną utylizacją olejów. Odbieramy do unieszkodliwienia niemal wszystkie rodzaje odpadów, w tym oleje – gwarantując terminowość usług, kadrę wyspecjalizowanych pracowników oraz pełną dokumentację potwierdzającą przekazanie odpadów do utylizacji. Dysponujemy odpowiednimi środkami transportu, w tym między innymi cysternami specjalistycznymi ADR oraz nowoczesnymi pojazdami z pompą, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać praktycznie każdemu, nawet najtrudniejszemu wyzwaniu.

Utylizacja oleju przepracowanego

Posiadamy wszelkie wymagane prawem pozwolenia administracyjne uprawniające do świadczenia usług z zakresu odbioru odpadów, oraz transportu oraz utylizacji oleju przepracowanego. Specjalizujemy się w odbiorze oraz unieszkodliwianiu olejów silnikowych, turbinowych, sprężarkowych, przekładniowych, a także grzewczych. Zużyte oleje przepracowane odbieramy od klientów i przekazujemy do utylizacji z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm. Podejmujemy się realizacji zleceń przekazywanych zarówno przez osoby prywatne, jak i duże przedsiębiorstwa, zakłady mechaniczne itp. Odpady są każdorazowo odbierane wyłącznie przez przeszkolony personel.

Utylizacja płuczki wiertniczej

W zakresie naszej działalności znajduje się kompleksowe i bezpieczne utylizowanie płuczki wiertniczej. Wykorzystujemy nowatorskie rozwiązania oparte na najwyższej jakości sprzęcie, zaawansowanej technologii oraz wieloletnim doświadczeniu. Zajmujemy się między innymi unieszkodliwianiem płuczki pochodzącej z procesów technologicznych wykonywanych podczas wiercenia, wody technologicznej zmieszanej z płuczką, osadów i szlamów powstałych w trakcie procesów wiertniczych, a także wody po węglu, fosforytach, rudzie żelaza itp. Nasz wykwalifikowany personel i przyjazne środowisku rozwiązania stanowią gwarancję profesjonalnej obsługi.