Przeładunek odpadów płynnych

Pomimo że stacje przeładunkowe odpadów nie zostały odrębnie zdefiniowane przez ustawodawstwo, to jednak ich działalność mieści się w definicji zbierania, zgodnie z którą zbieranie odpadów to ich gromadzenie przed transportem do miejsc przetwarzania.

W przypadku kiedy sortowanie oraz przetwarzanie odpadów nie jest możliwe w pobliżu miejsca ich wytworzenia, wówczas powinny one zostać przetransportowane bezpośrednio lub po przeładunku do odpowiedniej instalacji do sortowania, odzysku lub utylizacji odpadów płynnych, lub stałych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów w profesjonalny i bezpieczny sposób, realizujemy przeładunek odpadów płynnych. Lokalizacja naszego punktu zapewnia dobry dostęp dla środków transportu niezależnie od panujących warunków pogodowych, a kompetentne zaplecze pracowników jest w stanie sprostać każdemu, nawet najtrudniejszemu wyzwaniu.