Odbiór i transport zwiercin wiertniczych

Odbiór i utylizacja odpadów wiertniczych

Wśród szerokiej gamy usług świadczonych przez naszą firmę w ramach gospodarowania odpadami znajduje się kompleksowy i bezpieczny odbiór odpadów wiertniczych. Naszą ofertę kierujemy w między innymi do przedsiębiorstw specjalizujących się w poszukiwaniu złóż surowców, w szczególności do tych, które prowadzą poszukiwania metodą otworową.

Źródła wytwarzania odpadów wiertniczych

Źródłem powstawania odpadów wiertniczych są przede wszystkim procesy wiercenia oraz wykonywania prób w odwiertach. Zasadniczą częścią odpadów wytwarzanych w trakcie tego typu procesów technologicznych są zwierciny, które powstają na skutek oddzielenia fazy stałej od płuczki na sitach wibracyjnych oraz innych urządzeniach takich jak wirówki czy odmulacze.

Ponieważ zdecydowana większość wytwarzanych odpadów zawiera metale ciężkie i substancje toksyczne, po odbiorze urobku wiertniczego jego dalsza regeneracja jest praktycznie niemożliwa.

Unieszkodliwianie odpadów powstałych w procesie wiercenia

Zajmujemy się odbiorem i utylizacją następujących zwiercin:

  • Płuczek wiertniczych i odpadów powstałych podczas procesu wiercenia, zawierających ropę naftową,
  • Płuczek i odpadów wiertniczych zawierających baryt i chlorki,
  • Płuczek i odpadów wiertniczych pochodzących z odwiertu wody słodkiej,
  • Innych, niewymienionych odpadów.
  • Świadcząc usługi z zakresu odbioru odpadów wiertniczych, specjalizujemy się również w odbieraniu i przekazywaniu do utylizacji wód technologicznych zmieszanych z płuczką, płynów z wykonywanych zabiegów technologicznych w trakcie procesu wiercenia oraz resztek zaczynów cementowych pochodzących z cementowania rur i wykonywania otworów cementowych.