Odbiór i transport oleju przepracowanego

Poza odbiorem odpadów niebezpiecznych i niebędących niebezpiecznymi, w naszej ofercie znajduje się profesjonalny odbiór olejów przepracowanych. Zajmujemy się transportem różnego rodzaju zużytych olejów odpadowych, w tym między innymi olejów silnikowych, smarowych, maszynowych, przekładniowych, hydraulicznych, grzewczych, transformatorowych oraz wielu innych.

Co należy rozumieć jako oleje odpadowe?

Oleje odpadowe (oleje przepracowane, zużyte) w myśl ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2000 roku to wszelkiego typu oleje smarowe bądź przemysłowe, które nie nadają się do ponownego zastosowania, do jakiego były pierwotnie przeznaczone. W szczególności są to oleje hydrauliczne, oleje przekładniowe oraz do turbin. Tego typu oleje powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi poprzez regenerację, a jeśli nie jest to możliwe (np. ze względu na stopień zanieczyszczenia), wówczas poza odbiorem zużytego oleju, konieczne jest jego prawidłowe unieszkodliwienie.

Zużyte oleje należą do substancji szkodliwych i zabrania się wylewania ich wprost do otoczenia.

Jakie rodzaje olejów odbieramy?

Zajmujemy się odbiorem wszelkiego typu odpadów niebezpiecznych i posiadamy niezbędne decyzje na ich zagospodarowanie, gwarantując  stałe bezpieczeństwo od początku aż do finalnego etapu w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania odpadów niebezpiecznych. Świadczymy odbiór zużytego oleju oraz olejów przepracowanych.

Nasi wyspecjalizowani pracownicy zajmują się kompleksowym odbiorem oraz transportem olejów przepracowanych, który odbywa się przy wykorzystaniu specjalistycznych cystern asenizacyjnych wyposażonych w pompy ssące. Od klientów odbieramy między innymi oleje sprężarkowe, hydrauliczne, grzewcze, a także odpady zanieczyszczone olejami, takie jak opakowania po oleju przepracowanym, zaolejone szlamy z separatorów olejowych itp.