Odbiór i transport oleju przepracowanego

Poza odbiorem odpadów niebezpiecznych i niebędących niebezpiecznymi, w naszej ofercie znajduje się profesjonalny odbiór oleju przepracowanego. Zajmujemy się transportem różnego rodzaju zużytych olejów odpadowych, w tym między innymi olejów silnikowych, smarowych, maszynowych, przekładniowych, hydraulicznych, grzewczych, transformatorowych oraz wielu innych.

Co należy rozumieć jako oleje odpadowe?

Oleje odpadowe (oleje przepracowane, zużyte) w myśl ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2000 roku to wszelkiego typu oleje smarowe bądź przemysłowe, które nie nadają się do ponownego zastosowania, do jakiego były pierwotnie przeznaczone. W szczególności są to oleje hydrauliczne, oleje przekładniowe oraz do turbin. Tego typu oleje powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi poprzez regenerację, a jeśli nie jest to możliwe (np. ze względu na stopień zanieczyszczenia), wówczas poza odbiorem zużytego oleju, konieczne jest jego prawidłowe unieszkodliwienie.

Zużyte oleje należą do substancji szkodliwych i zabrania się wylewania ich wprost do otoczenia.

Jakie rodzaje olejów odbieramy?

Zajmujemy się odbiorem wszelkiego typu odpadów niebezpiecznych i posiadamy niezbędne decyzje na ich zagospodarowanie, gwarantując  stałe bezpieczeństwo od początku aż do finalnego etapu w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania odpadów niebezpiecznych.

Nasi wyspecjalizowani pracownicy zajmują się kompleksowym odbiorem oraz transportem olejów przepracowanych, który odbywa się przy wykorzystaniu specjalistycznych cystern asenizacyjnych wyposażonych w pompy ssące. Od klientów odbieramy między innymi oleje sprężarkowe, hydrauliczne, grzewcze, a także odpady zanieczyszczone olejami, takie jak opakowania po oleju przepracowanym, zaolejone szlamy z separatorów olejowych itp.