Odbiór odpadów niebezpiecznych

Różnego rodzaju odpady niebezpieczne mogą powstawać zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w zakładach przemysłowych. Zalicza się do nich przede wszystkim substancje posiadające właściwości szkodliwe dla zdrowia oraz środowiska przyrodniczego (np. rozpuszczalniki, kwasy, ługi itp.). Od innych odpadów odróżniają się między innymi takimi cechami jak palność, korozyjność, reaktywność oraz toksyczność. Sposób gospodarowania odpadami niebezpiecznymi jest uregulowany przepisami prawnymi oraz obowiązkiem prowadzenia szczegółowej dokumentacji, który jest nadzorowany przez upoważnione do tego celu instytucje.

Ideą naszej działalności jest kompleksowa obsługa klientów w obszarze związanym z odbiorem i transportem odpadów niebezpiecznych na terenie Poznania. Naszym atutem jest wysoce wyspecjalizowana kadra pracownicza oraz zróżnicowane zaplecze pojazdów, co umożliwia nam na realizację praktycznie każdego zlecenia z tak specyficznej dziedziny, jaką jest odbiór odpadów niebezpiecznych. Dysponujemy cysternami specjalistycznymi ADR, pojazdami DMC do 3,5 tony, pojazdami specjalistycznymi z pompą, a także zestawami z wywrotką i naczepami typu „firana”.

Zajmujemy się odbiorem wszelkiego typu odpadów niebezpiecznych i posiadamy niezbędne decyzje na ich zagospodarowanie, gwarantując  stałe bezpieczeństwo od początku aż do finalnego etapu w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania odpadów niebezpiecznych.

Zarówno odbiór, jak i transport odpadów niebezpiecznych realizowany przez naszą firmę odbywa się z zachowaniem rygorystycznych przepisów obowiązujących przy przewozie towarów niebezpiecznych.